20/06/2021 08:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đại tặng viễn
代贈遠

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 07/05/2007 19:33

 

Nguyên tác

妾本洛陽人,
狂夫幽燕客。
渴飲易水波,
由來多感激。
胡馬西北馳,
香鬃搖綠絲。
鳴鞭從此去,
逐虜蕩邊陲。
昔去有好言,
不言久離別。
燕支多美女,
走馬輕風雪。
見此不記人,
恩情雲雨絕。
啼流玉箸盡,
坐恨金閨切。
織錦作短書,
腸隨回文結。
相思欲有寄,
恐君不見察。
焚之揚其灰,
手跡自此滅。

Phiên âm

Thiếp bản Lạc Dương nhân,
Cuồng phu U Yên khách.
Khát ẩm Dịch thuỷ ba,
Do lai đa cảm kích.
Hồ mã tây bắc trì,
Hương tung dao lục ti.
Minh tiên tòng thử khứ,
Trục Lỗ đãng biên thuỳ.
Tích khứ hữu hảo ngôn,
Bất ngôn cửu ly biệt.
Yên Chi đa mỹ nữ,
Tẩu mã khinh phong tuyết.
Kiến thử bất ký nhân,
Ân tình vân vũ tuyệt.
Đề lưu ngọc trợ tận,
Toạ hận kim khuê thiết.
Chức cẩm tác đoản thư,
Trường tuỳ hồi văn kết.
Tương tư dục hữu ký,
Khủng quân bất kiến sát.
Phần chi dương kỳ khôi,
Thủ tích tự thử diệt.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Em là con gái Lạc Dương
Chồng em trai đất U Yên ngông cuồng
Dòng xanh Dịch thuỷ sóng tuôn
Nước sông uống mãi nên lòng cảm thương
Ngựa Hồ tây bắc phóng cương
Bờm tung phơ phất những đường tơ xanh
Tiếng roi thét gió theo nhanh
Biên thuỳ đánh đuổi tan tành giặc kiêu
Nhớ xưa ý đẹp bao nhiêu
Không lời ly biệt để chiều lòng em
Nay Yên Chi, gái tình mềm
Ngựa bay vấy nhẹ tuyết êm, cợt cười
Nên chàng đã chẳng nhớ người
Ân tình cũng đoạn tuyệt thôi không còn
Khóc khô nước mắt, héo hon
Tình tha thiết để hận mòn riêng em
Làm thư dệt gấm, kèm thêm
Nỗi lòng kết chữ êm đềm hồi văn
Tương tư, em muốn gửi chàng
Sợ chàng sẽ chẳng ngó ngàng đến cho
Châm vào ngọn lửa thành tro
Chữ em dệt đã cháy theo tình chàng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Đại tặng viễn