28/05/2022 15:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng em

Tác giả: Xuân Hoài - Bùi Xuân Huyến

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 31/03/2013 10:18

 

Cái nhìn em đằm thắm
Anh giàu có lên nhiều
Một phút em hờ hững
Anh nghèo đi bao nhiêu
1981
Nguồn: Thơ Xuân Hoài, Sở VHTT và Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Hoài » Tặng em