10/02/2023 00:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ức Tần Nga
憶秦娥

Tác giả: Phạm Thành Đại - 范成大

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 10/06/2007 17:54

 

Nguyên tác

樓陰缺,
欄杆影臥東廂月。
東廂月,
一天風露,
杏花如雪。

隔煙催漏金虯咽,
羅幃黯淡燈花結。
燈花結,
片時春夢,
江南天闊。

Phiên âm

Lâu âm khuyết,
Lan can ảnh ngoạ đông sương nguyệt.
Đông sương nguyệt,
Nhất thiên phong lộ,
Hạnh hoa như tuyết.

Cách yên thôi lậu kim cầu yết,
La vi ảm đạm đăng hoa kết.
Đăng hoa kết,
Phiến thì xuân mộng,
Giang Nam thiên khoát.

Dịch nghĩa

Nhà lầu nấp dưới bóng râm che như khuyết một mảng,
Trăng soi chái phía đông, bóng lan can nằm ngả dưới đất.
Trăng chái phía đông soi,
Sương gió đầy trời,
Hoa hạnh như tuyết.

Khói che khuất, nghe gịot đồng hồ nhỏ giục thời gian đi như nức nở,
Màn là mờ tới khi ngọn đèn kết hoa.
Đèn kết hoa,
Một chốc mơ xuân,
Vùng Giang Nam trời rộng mông mênh.

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Lầu râm khuyết,
Lan can bóng ngả soi vừng nguyệt.
Soi vừng nguyệt,
Đầy trời sương gió,
Hoa hạnh như tuyết.

Nức nở giọt đồng, khói toả mịt,
Màn là mờ tối, hoa đèn kết.
Hoa đèn kết,
Một phút mơ xuân,
Giang Nam bát ngát.
Nguồn: Nguyễn Xuân Tảo, Tống từ, NXB Văn học, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thành Đại » Ức Tần Nga