03/07/2022 05:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lên Yên Tử

Tác giả: Trương Nam Hương

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Die Autumn vào 31/01/2009 21:43

 

Ngày mỏng mờ hơn
        chuông rõ hơn
Trúc vin nghìn bậc
        đá rêu mòn
Núi khom khom vái,
        mây dâng lễ
Từng thắp xanh trời
        vạn nén thơm!
Nguồn: Kiến thức ngày nay, xuân Kỷ Sửu 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Nam Hương » Lên Yên Tử