29/09/2021 06:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhập Kiếm Môn
入劍門

Tác giả: Nhung Dục - 戎昱

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/08/2014 15:35

 

Nguyên tác

劍門兵革後,
萬事盡堪悲。
鳥鼠無巢穴,
兒童話別離。
山川同昔日,
荊棘是今時。
征戰何年定,
家家有禍期。

Phiên âm

Kiếm Môn binh cách hậu,
Vạn sự tận kham bi.
Điểu thử vô sào huyệt,
Nhi đồng thoại biệt ly.
Sơn xuyên đồng tích nhật,
Kinh cức thị kim thì.
Chinh chiến hà niên định,
Gia gia hữu hoạ kỳ.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Kiếm Môn sau thời binh lửa
Vạn sự thật quá buồn đau
Chuột chim không nơi trú ẩn
Trẻ em bàn chuyện xa nhau
Sông núi như ngày xưa ấy
Bụi bờ không khác hôm nay
Chiến chinh năm nào mới ổn
Nhà nhà vạ gió tai bay

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nhung Dục » Nhập Kiếm Môn