19/09/2021 19:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh bình nhạc - Hội Xương
清平樂-會昌

Tác giả: Mao Trạch Đông - 毛澤東

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/09/2008 20:32

 

Nguyên tác

東方欲曉,
莫道君行早。
踏遍青山人未老,
風景這邊獨好。

會昌城外高峰,
顛連直接東溟。
戰士指看南粵,
更加郁郁蔥蔥。

Phiên âm

Đông phương dục hiểu,
Mạc đạo quân hành tảo.
Đạp biến thanh sơn nhân vị lão,
Phong cảnh giá biên độc hảo.

Hội Xương[1] thành ngoại cao phong,
Điên liên trực tiếp đông minh.
Chiến sĩ chỉ khan Nam Việt[2],
Cánh gia úc úc thông thông.

Bản dịch của Hoàng Trung Thông, Nam Trân

Vừng đông sắp hé
Chớ rằng đi sớm nhé!
Giẫm khắp non xanh người vẫn trẻ
Phong cảnh bên này đẹp nhỉ!

Núi cao ngoài huyện Hội Xương
Liền nhau thẳng tới biển Đông
Chiến sĩ trỏ nhìn Nam Việt
Xanh um tươi tốt vô cùng!
[1] Là một huyện của địa cấp thị Cám Châu 赣州, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Nơi đây hồng quân đã từng lập căn cứ địa cách mạng.
[2] Chỉ tỉnh Quảng Đông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mao Trạch Đông » Thanh bình nhạc - Hội Xương