06/08/2021 11:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bao giờ mang hiện đến ngày

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2015 17:28

 

Bao giờ mang hiện đến ngày,
Cầy bừa cho chín, mạ này đem gieo.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Bao giờ mang hiện đến ngày