10/06/2023 04:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Buồn dựng bên trong

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 02/01/2023 08:46

 

Có bữa cầm gương lên hỏi thử,
cạn đôi mắt ngóng cháy khô lòng.
Bao nhiêu khắc khoải trăng lời hứa,
bấy nhiêu buồn trùng điệp dựng bên trong.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Buồn dựng bên trong