02/07/2022 17:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh hùng trường trải chín châu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2015 08:36

 

Anh hùng trường trải chín châu
Tới đây lâm luỵ phải đầu nhà người
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh hùng trường trải chín châu