06/12/2021 09:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Muộn đề
悶題

Tác giả: Trịnh Cốc - 鄭谷

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/05/2014 16:21

 

Nguyên tác

落第春相困,
無心惜落花。
荊山歸不得,
歸得亦無家。

Phiên âm

Lạc đệ xuân tương khốn,
Vô tâm tích lạc hoa.
Kinh sơn quy bất đắc,
Quy đắc diệc vô gia.

Dịch nghĩa

Thi hỏng nên mùa xuân về cũng chịu khốn khổ,
Không còn lòng dạ đâu mà thương tiếc hoa rơi nữa.
Không muốn trở về nhà ở núi Kinh nữa,
Mà có về chăng nữa, cũng không muốn vào nhà.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thi hỏng nên xuân về cũng khổ
Lòng dạ đâu mà nhớ hoa rơi
Núi Kinh chẳng muốn về rồi
Dù về thì cũng chẳng nơi nào vào

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Cốc » Muộn đề