23/10/2021 12:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thế gian còn dại chưa khôn

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 10:48

 

Thế gian còn dại chưa khôn,
Sống mặc áo rách, chết chôn áo lành.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Thế gian còn dại chưa khôn