06/07/2022 08:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tảo triều Trung Hoà điện tứ nội, độc chiến thủ tấu nghị cung ký
早朝中和殿賜入內侍讀戰守奏議恭記

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Vanachi vào 12/08/2006 18:21

 

Nguyên tác

侵辰未散五更霜,
咿喔雞聲徹上陽。
黼座已俳金劍衛,
閣臣方整繡衣行。
宸謨廟算傳天語,
國計邊籌演誥章。
誰是平淮裴晉國,
憂勤幾略贊吾皇。

Phiên âm

Xâm thần vị tán ngũ canh sương,
Y ác kê thanh triệt Thượng dương.
Phủ toạ dĩ bài kim kiếm vệ,
Các thần phương chỉnh tú y hàng.
Thần mô miếu toán truyền thiên ngữ,
Quốc kế biên trù diễn cáo chương.
Thuỳ thị bình Hoài Bùi Tấn quốc[1],
Ưu cần cơ lược tán ngô hoàng.

Bản dịch của Nguyễn Văn Bách

Canh năm còn đượm sương đêm,
Tiếng gà gáy rộn vang đền Thượng dương.
Bệ rồng xếp dẫy kiếm vàng,
Các thần áo mũ hàng hàng trang nghiêm.
Thánh hoàng sách lược phán truyền,
Việc biên, việc nước dụ ban rạch ròi.
Ấy ai hiền tướng họ Bùi,
Chăm dân lo nước giúp tài vua ta.
Chiến thủ: đánh hay hoà.

Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập II), NXB Khoa học xã hội, 2004, tr. 260
[] Bùi Độ danh tướng đời Đường, dẹp loạn ở đất Hoài, đất Thái, có công lớn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Tảo triều Trung Hoà điện tứ nội, độc chiến thủ tấu nghị cung ký