10/03/2021 01:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khi xưa thiếp sáng ràng rạng như gương

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/03/2015 13:47

 

Khi xưa thiếp sáng ràng rạng như gương,
Thiếp liều mình trao thương cho chàng.
Nay chừ huệ héo lan tàn,
Thầy mẹ đánh mắng, dạ chàng khiến vong.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Khi xưa thiếp sáng ràng rạng như gương