22/03/2023 20:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang thượng vãn bạc
江上晚泊

Tác giả: Triệu Hỗ - 趙嘏

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/06/2014 12:49

 

Nguyên tác

茫茫靄靄失西東,
柳浦桑村處處同。
戍鼓一聲帆影盡,
水禽飛起夕陽中。

Phiên âm

Mang mang ái ái thất tây đông,
Liễu phố tang thôn xứ xứ đồng.
Thú cổ nhất thanh phàm ảnh tận,
Thuỷ cầm phi khởi tịch dương trung.

Dịch nghĩa

Mây kéo đầy trời mờ mịt không còn nhận ra phương hướng nữa,
Hàng liễu bên sông, xóm trồng dâu cũng giống như mọi nơi.
Ải canh đánh một tiếng trống, không còn thấy bóng thuyền bè di chuyển,
Chỉ còn cánh chim nước bay trong trời chiều.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mây đầy trời mung lung mù mịt
Liễu bến sông, xóm dệt, cảnh thường
Trống báo canh, buồm hết giương
Buổi chiều dần xuống, chim muông bay về

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Triệu Hỗ » Giang thượng vãn bạc