02/12/2022 12:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đá vọng phu (II)

Tác giả: Quách Tấn

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/10/2015 08:35

 

Chồng đi biệt tích tự bao giờ,
Một góc trời riêng một dạ chờ.
Luỵ nhớ mưa ngàn tuôn nượp nượp,
Tóc thề mây núi bạc phơ phơ.
Non chồng nghĩa nặng cao vòi vọi,
Nước vướng tình sâu chảy lững lờ.
Dâu bể đã bao đời kiếp trải,
Lòng son một tấm mãi trơ trơ.
Chế Lan Viên cho rằng cặp câu 3-4 của bài này đáng xếp vào hạng những câu thơ hay nhất của Việt Nam.

Nguồn:
1. Quách Tấn, Mùa cổ điển, NXB Thuỵ Ký, 1941
2. Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại - quyển thượng, NXB Xuân Thu tái bản, 1990

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quách Tấn » Đá vọng phu (II)