16/08/2020 00:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em buồn vì đã lỡ duyên

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/10/2015 07:08

 

Em buồn vì đã lỡ duyên,
Anh buồn vì chẳng được yên gia đình.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em buồn vì đã lỡ duyên