19/09/2020 10:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu oán
秋怨

Tác giả: La Nghiệp - 羅鄴

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Phụng Hà vào 26/04/2011 05:49

 

Nguyên tác

夢斷南窗啼曉鳥,
新霜昨夜下庭梧。
不知帘外如珪月,
還照邊城到曉無。

Phiên âm

Mộng đoạn nam song đề hiểu điểu,
Tân sương tạc dạ há đình ngô.
Bất tri liêm ngoại như khuê nguyệt,
Hoàn chiếu biên thành đáo hiểu vô ?

Dịch nghĩa

Tỉnh mộng [vừa gặp chàng, nghe] tiếng chim sớm hót nơi cửa sổ phía nam.
Sương mới đêm qua phủ xuống cây ngô đồng trong sân trước.
Chẳng hay vầng trăng tròn như ngọc khuê này,
có còn chiếu sáng nơi quan ải [chàng đang đóng quân] tới sáng không ?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tỉnh mộng nghe chim mai đua hót
Sương đêm qua rơi ướt ngô đồng
Chẳng hay trăng sáng ngoài song
Có còn chiếu sáng hay không biên thành ?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » La Nghiệp » Thu oán