29/06/2022 19:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nghĩ Dương Thái Chân giáo bạch anh vũ tụng Đa tâm kinh
擬楊太真教白鸚鵡誦多心經

Tác giả: Phạm Đình Hổ - 范廷琥

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 01/11/2017 09:53

 

Nguyên tác

南枝夢斷隴雲深,
十載棲遲玉樹林。
憐汝未能離羽翮,
及今還要悟身心。
早知綺語成魔障,
好傍曇花演梵音。
彼岸他年誰是侶,
普陀岩畔有靈禽。

Phiên âm

Nam chi mộng đoạn Lũng vân thâm,
Thập tải thê trì ngọc thụ lâm.
Lân nhữ vị năng li vũ cách,
Cập kim hoàn yếu ngộ thân tâm.
Tảo tri ỷ ngữ thành ma chướng,
Hảo bạng Đàm hoa diễn phạn âm.
Bỉ ngạn tha niên thuỳ thị lữ?
Phổ Đà nham bạn hữu linh cầm.

Bản dịch của Châu Hải Đường

Cành nam mộng dứt, Lũng mây chìm,
Rừng ngọc dừng chân đã chục năm.
Lông cánh thương ngươi rời chửa được,
Thân tâm nay phải ngộ sao nhằm?
Sớm hay lời đẹp thành ma chướng,
Khá tựa hoa đàm diễn Phạn âm.
Bờ đối năm sau ai bạn với?
Phổ Đà bên núi có linh cầm.
Chuyện Dương Thái Chân dạy vẹt trắng tụng tâm kinh được chép trong Dương Thái Chân ngoại truyện thuộc Đường Tống truyền kỳ như sau:
Quảng Nam tiến cống một con vẹt trắng, hiểu được tiếng người, gọi tên là Tuyết Y Nữ. Một sớm, con vẹt bay lên đài gương của quý phi, tự nói rằng: “Tuyết Y Nữ tối qua mộng thấy bị chim ưng bắt.” Vua bảo Quý phi đem Tâm kinh dạy vẹt, nó đều đọc tụng được thuộc lòng. Về sau, vua và Quý phi đến chơi biệt điện, để Tuyết Y Nữ đậu trên đòn kiệu cùng đi. Bỗng đâu có một con chim ưng bay đến, bắt lấy con vẹt quắp chết. Vua và Quý phi than thở mãi không nguôi, bèn đem vẹt chôn trong vườn, gọi là Anh Vũ trủng (mộ vẹt).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Đình Hổ » Nghĩ Dương Thái Chân giáo bạch anh vũ tụng Đa tâm kinh