29/01/2022 01:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khép lại muôn trùng

Tác giả: Minh Sơn Lê

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 29/08/2020 21:17

 

Phải từ tiền kiếp nợ vương
Nên chi gặp buổi tà dương phận người?
Chữ “duyên” chữ “nghiệp” trên đời
Mây bay chạm núi... thì người chạm nhau!

Mai rồi hết cuộc bể dâu
Bọt bèo tan biến đất màu xanh lên
Bùn lầy còn nở hoa sen
Tình yêu của Phật còn nguyên trên đời

Em về tóc thả buông lơi
Xuống vai anh trải những lời tương tư
Kiếp xưa đã để môi chờ
Nên anh chắt hết bây giờ môi son

Em về kể hết nguồn cơn
Tháng năm vai gánh giận hờn nhân duyên
Em thay áo lụa trăng mềm
Để anh pha mực viết lên thơ tình...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Minh Sơn Lê » Khép lại muôn trùng