25/09/2020 08:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai sang đò ấy bây giờ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2015 11:48

 

Ai sang đò ấy bây giờ
Ta còn ở lại ta chờ bạn ta
Mưa nguồn chớp biển xa xa
Ấy ai là bạn của ta ta chờ
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ai sang đò ấy bây giờ