23/10/2021 10:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 012
山居百詠其十二

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/03/2014 23:05

 

Nguyên tác

山居日日是良朝,
糲飢充腸水一瓢。
誰識老僧窮到底,
庭前柏子當香燒。

Phiên âm

Sơn cư nhật nhật thị lương triêu,
Lệ cơ sung trường thuỷ nhất biều.
Thuỳ thức lão tăng cùng đáo để,
Đình tiền bách tử đáng hương thiêu.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi bửa bửa sống an thường,
Cơm hẩm no lòng nước thanh lương,
Ai biết thầy già nghèo đáo để,
Trước sân cây bá thế lò hương.
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 012