20/09/2020 15:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em tham nơi quần rộng áo dài

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/10/2015 23:24

 

Em tham nơi quần rộng áo dài,
Nên em phải vác hai vai hai cày.
Em về em lấy anh đây,
Hai vai hai cây anh lại vác cho.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em tham nơi quần rộng áo dài