27/10/2020 14:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dọc đường biên giới

Tác giả: Gia Ninh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 02/04/2011 05:56

 

Dọc đường biên giới Việt – Trung
Trông sang nước bạn, khuất chừng phố xa.
Hai bên, những núi rừng già
Nghìn xưa khói lửa, nay là giao lưu.
Bên sông Nậm Thi, 1960

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Gia Ninh » Dọc đường biên giới