14/08/2020 01:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng hoạ Lỗ Vọng nhàn cư tạp đề - Điệt vận Ngô cung từ
奉和魯望閑居雜題—迭韻吳宮詞

Tác giả: Bì Nhật Hưu - 皮日休

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 20/09/2016 11:31

 

Nguyên tác

枍栺替制曳,
康莊傷荒糧。
主虜部伍苦,
嬙亡房廊香。

Phiên âm

Hủ chỉ thế chế duệ,
Khang trang thương hoang lương.
Chủ lỗ bộ ngũ khổ,
Tường vong phòng lang hương.
Điệt vận là vần lặp đi lặp lại. Nguyên tác của bài xướng và bài hoạ chỉ chú trọng tới chơi chữ, sao cho mỗi chữ trong mỗi câu, vần phải lặp lại, nên nội dung ngô nghê ít có ý nghĩa.

Nguồn: Toàn Đường tuyệt cú tuyển thích, Lý Trường Lộ, Bắc Kinh xuất bản xã, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bì Nhật Hưu » Phụng hoạ Lỗ Vọng nhàn cư tạp đề - Điệt vận Ngô cung từ