16/08/2022 11:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thấy em là gái Thuỵ Lôi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/10/2020 10:31

 

Thấy em là gái Thuỵ Lôi[1],
Chăn nuôi dù khó gấp mười vẫn chăn.
Mới đầu lợn thiếu thức ăn,
Như trâu đòi cỏ, như tằm đói dâu.
Quê em giờ đã dẫn đầu,
Lợn nuôi trên đất bạc màu vẫn to.
Anh về năm liệu bảy lo,
Thời này nuôi lợn không to cũng hèn!
Bài ca dao này phản ánh thời kỳ đánh Mỹ ở huyện Đông Anh, Hà Nội.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002
[1] Thôn thuộc xã Thuỵ Lâm, huyện Đông Anh, tên nôm là làng Nhội, còn gọi là làng Sái.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Thấy em là gái Thuỵ Lôi