20/01/2021 06:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thềm xuân

Tác giả: Nhược Thu - Tạ Văn Hiến

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi ngô thư vào 08/07/2009 12:00

 

Cám ơn em đã ân cần
Cho anh cho cả mùa xuân ngọc ngà
Thềm xuân chan chứa tình ta,
Nắng xuân ai đốt cho già tình nhau....
Nguồn: Chung ngắm một vầng trăng, Nhược Thu, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nhược Thu » Thềm xuân