30/11/2021 09:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đợi

Tác giả: Thục Nguyên - Nguyễn Văn Thức

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/11/2015 16:42

 

Ta đợi người, người đợi ta không
Chờ mong như lửa dấu trong lòng
Hồn yêu bỗng rụng vào hiu quạnh
Hụt hẫng ta như ngồi giữa hư không.

Ta đợi người, người chẳng đợi ta
Giao thừa chầm chậm đến rồi qua
Đưa tay níu chút tàn hương lại
Chợt hiểu chỉ là sương khói xa.

Ai xui em đến cho tình nhớ
Để giờ đứng đợi nhận tình quên
Ai xui em đến cho tình nhớ
Để giờ đứng đợi nhận tình quên.

Ta đợi người, người ở tận đâu
Giao thừa hun hút giữa đêm thâu
Tình em đã cạn từ thuở ấy
Ta đợi làm chi thêm xót nhau.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thục Nguyên » Đợi