29/10/2020 20:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Rừng ơi

Tác giả: Anh Vũ - Nguyễn Công Ứng

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 04/09/2008 03:56

 

Người ở phương nào tôi ở đây
Nao nao rừng hết mấy tầng cây
Nguồn đào phía ấy ai tơ tưởng
Đáy suối tròn lăn dáng đá gầy

Líu ríu còn trong câu hát thôi
Thuở nào băm sáu thứ chim trời
Con sáo sang sông mây gió lấp
Quan họ bao giờ quan họ ơi

Cặn lắng chừng thơm men cuối cốc
Chẳng cạn đời nhau mới thấy nghèo
Tướp đầu nón tay vun ấp gốc
Ngóng mầm xanh lọc nắng trong veo

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Anh Vũ » Rừng ơi