23/09/2020 13:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm năm canh than vắn thở dài

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/04/2015 15:12

 

Đêm năm canh than vắn thở dài,
Trông trăng rồi lại nhớ người nước non.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đêm năm canh than vắn thở dài