14/07/2024 19:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Hình bộ tả thị lang Cừ Châu hầu thụ Quảng Nam hiệp trấn chi mệnh
送刑部左侍郎蘧州侯授廣南協鎮之命

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/03/2020 14:31

 

Nguyên tác

明時得路快鴻毛,
柳閫分符屬礜髦。
聖德包涵嬴海闊,
神州控制隘雲高。
承恩獲佐良翰召,
報效宜師淑問皋。
咫尺威顏恒畏謹,
清華拾价紫金袍。

Phiên âm

Minh thời đắc lộ khoái hồng mao,
Liễu khổn phân phù thuộc dự mao.
Thánh đức bao hàm doanh hải khoát,
Thần châu khống chế ải vân cao.
Thừa ân hoạch tá lương hàn Thiệu,
Báo hiệu nghi sư thục vấn Cao.
Chỉ xích uy nhan hằng uý cẩn,
Thanh hoa thập giới tử kim bào.

Bản dịch của Đỗ Thị Hảo

Gặp đời sáng sủa cánh hồng bay,
Doanh liễu tin đưa, bậc có tài.
Thánh chúa đức uy trùm biển rộng,
Thần châu khống chế ngất đèo mây.
Tin dùng Thiệu Bá mang ơn nặng,
Gắng sức Cao Dao báo đức này.
Gần gũi tấc gang luôn kính ái,
Thanh cao áo tía, cũng nơi này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Tống Hình bộ tả thị lang Cừ Châu hầu thụ Quảng Nam hiệp trấn chi mệnh