25/09/2021 11:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bớ chiếc ghe sau, chèo mau anh đợi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/03/2015 08:51

 

Bớ chiếc ghe sau, chèo mau anh đợi,
Kẻo khúc sông này bờ bụi tối tăm.
Khảo dị:
Bớ chiếc ghe sau chèo mau anh đợi,
Kẻo khuất bóng bần anh bắc em nam.
Nguồn:
1. Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Bớ chiếc ghe sau, chèo mau anh đợi