03/12/2021 09:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tìm nhặt

Tác giả: Trần Ngọc Thuý

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi HN 8X vào 08/09/2020 21:18

 

Khâu Vai bước thấp bước cao
Chợ tình thấp thỏm... thuở nào... bóng ai
Đá cao khuất nẻo dặm dài
Màn mây phiêu lãng mắt phai màu buồn
Xập xoè váy áo lên hương
Lỡ... người không đến, má hường còn đâu!
Vó ngựa lạc bước trong nhau
Để em tìm nhặt một câu đợi chờ...
Nguồn: Báo Văn nghệ Ninh Bình, số 216+217, tháng 9&10-2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Ngọc Thuý » Tìm nhặt