10/08/2022 05:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thái cát 3
采葛 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 15:26

 

Nguyên tác

彼采艾兮,
一日不見,
如三歲兮!

Phiên âm

Bỉ thái ngải hề
Nhất nhật bất kiến,
Như tam toái (tuế) hề.

Dịch nghĩa

Người kia đi hái cây ngải,
Một ngày mà không thấy nhau,
Thì đằng đẵng như ba năm vậy.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Ra đi hái ngải kìa người.
Một ngày chẳng gặp nhau thời dài ghê.
Như ba năm trọn não nề.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

ngải: loại cây phơi khô, có thể đốt châm cứu, cho nên mới hái thứ ấy.
tam tuế: ba năm. Nói ba năm không chỉ là ba mùa thu mà thôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Thái cát 3