30/01/2023 21:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh tẩy
Scrub

Tác giả: Edna St. Vincent Millay

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 10/11/2022 16:14

 

Nguyên tác

If I grow bitterly,
Like a gnarled and stunted tree,
Bearing harshly of my youth
Puckered fruit that sears the mouth;
If I make of my drawn boughs
An Inshospitable House,
Out of which I nevery pry
Towards the water and the sky,
Under which I stand and hide
And hear the day go by outside;
It is that a wind to strong
Bent my back when I was young,
It is that I fear the rain
Lest it blister me again.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Nếu em tràn ngập đắng cay,
Như cây lở loét và gầy xác xơ,
Mang theo tuổi trẻ cằn khô
Trái cây nhăn nhúm khiến cho mỏi mồm;
Nếu em tạo nhánh cây thơm
Một căn nhà chẳng hề nom ai tìm,
Em còn ý tọc mạch thêm
Hướng về mặt nước và trên bầu trời,
Dưới này em đứng ẩn người
Và nghe ngoài ấy ngày trôi qua ngày;
Rằng là cơn gió mạnh lay
Oằn lưng như thuở em ngày xuân xanh,
Rằng là em sợ mưa hành
Đừng cho nó rộp thêm lần với em.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Edna St. Vincent Millay » Thanh tẩy