05/12/2021 09:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Từ khi

Tác giả: Phạm Thị Mai Khoa

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 04/01/2020 19:53

 

Từ khi
Biết đọc bài thơ đầu tiên
Có tiếng lá tre quất vào ngọn gió

Từ khi
Nắng đỏ, trời xanh,
Tre vươn cao cúi nhìn đất mẹ

Là khi
Tôi học làm người
Học làm thơ và ru mãi tình đời

Thương ông
Chẻ tre đan thúng, cật sắc đứt tay
Gian nan mới có ngày vui
Thúng lúa đầy, ấm lòng người cấy gặt.

Thương bà
Da lên đồi mồi, mắt mờ tóc bạc
Lẩy lạc trên nương
gội nắng dầm sương
Thúng lạc bán chợ quê lưng còng gầy rạc

Thơ tôi,
tình tôi,
hồn tôi trên khắp nẻo đường

Giờ gom lại
vun xới vườn hoa cỏ
Tìm trong ký ức chút thanh tao
Gieo hạt sớm nảy mầm.
Nguồn: Phạm Thị Mai Khoa, Sóng pha lê (thơ), NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thị Mai Khoa » Từ khi