24/09/2021 03:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiểu nhi thuỳ điếu
小兒垂釣

Tác giả: Hồ Lệnh Năng - 胡令能

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/02/2014 23:23

 

Nguyên tác

蓬頭稚子學釣綸,
側坐苺苔草映身。
路人借問遙招手,
怕得魚驚不應人。

Phiên âm

Bồng đầu trĩ tử học điếu luân,
Trắc toạ môi đài thảo ánh thân.
Lộ nhân tá vấn dao chiêu thủ,
Phạ đắc ngư kinh bất ứng nhân.

Dịch nghĩa

Em bé đầu bù học câu cá,
Nó ngồi nghiêng trên rêu, thân hình nó rõ trong đám cỏ.
Có người qua đường đứng ờ xa vẫy gọi nó đặng hỏi thăm,
Nó sợ cá kinh động nên không đáp ứng.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bé đầu bù học đòi câu cá
Ngồi trên rêu mắt ngó đăm đăm
Khách qua đường gọi hỏi thăm
Nó e cá sợ nên làm thinh luôn

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Lệnh Năng » Tiểu nhi thuỳ điếu