19/09/2020 10:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quàng vai Đà Lạt

Tác giả: Nguyễn Tấn On

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 09/01/2018 09:39

 

Đưa tay bụm vốc sương mù
QUàng vai Đà Lạt lời ru thông chiều
Trời xanh sợi khói liêu xiêu
Người, hoa, hương, nắng; đổ liều vào nhau
Nhón chân ngó núi một màu
Trong trong, biêng biếc đỏ au má nàng
Bên đồi sót đoá quỳ vàng
Cầm bông cúc dại chưa tàn mùa xưa
Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tấn On » Quàng vai Đà Lạt