06/07/2022 10:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồ tát man
菩薩蠻

Tác giả: Thư Đản - 舒亶

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/08/2014 18:34

 

Nguyên tác

畫船捶鼓催君去,
高樓把酒留君住。
去住若為情,
西江潮欲平。

江潮容易得,
只是人南北。
今日此樽空,
知君何日同!

Phiên âm

Hoạ thuyền chuý cổ thôi quân khứ,
Cao lâu bả tửu lưu quân trú.
Khứ trú nhược vi tình,
Tây giang triều dục bình.

Giang triều dung dị đắc,
Chỉ thị nhân nam bắc.
Kim nhật thử tôn không,
Tri quân hà nhật đồng!

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Trống giục anh đi thuyền sẵn đáp
Chưa cạn chén thì khoan chớ gấp
Đi, ở dạ không đành
Nước triều dâng muốn ngập

Nước kia xuống lại lên
Chỉ có người nam bắc
Đưa tiễn bạn hôm nay
Biết bao giờ lại gặp?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thư Đản » Bồ tát man