30/11/2020 20:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đổ bộ ca

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi ltvannhi vào 14/11/2012 09:51

 

Hoa vàng lá lục đuôi mù
Hàng hai dốc tuột hoạch trù máu me
Sứ quân lai vãng hội hè
Nhẫn hàn quý tiết kết bè vãn sinh
Gà rừng chiếu cố kệ kinh
Phùng di diệc hợp khánh trình lộ hoa
Kệ kinh còn mất một tòa
Mất còn chiếu cố chan hòa chỉ ưng
Nay mai cơn mộng cuối cùng
Nhẫn hàn lưu đãi song phùng vãng lai
Hoa vàng lá lục hàng hai
Nguyệt cầu tự nhiễm trần ai du hành
Nguồn: Bùi Giáng, Mưa nguồn và Lá hoa cồn, NXB An Tiêm tái bản, Sài Gòn, 1973

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Đổ bộ ca