02/10/2022 17:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Quế Lâm thành

Tác giả: Đinh Nho Hoàn - 丁儒完

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi DNH vào 18/04/2017 21:04

 

Phiên âm

Tương Tư giang thượng khởi dư tâm
Đậu trạo Tô kiều phỏng Quế Lâm
Nhất tuyến vị ma danh tưởng kiếm
Ngũ huyền khinh sảng hữu Ngu cầm
Thiết lư ngư quá lân thiêm giáp
Tượng Tị điểu tà sắc đái câm
Phủ viện năng như hi đắc phủ
Thanh phong giám khí đáo ưu kim

Dịch nghĩa

Đi thuyền trên sông Tương Tư trong lòng hưng phấn
Bèn lướt thuyền viếng thăm phong cảnh Quế Lâm
Vẫn còn đó chưa mòn nhát kiếm của vị danh tướng
Có tiếng đàn Ngu năm dây vẳng nhẹ
Cá thiết lô bơi vượt nước, trong ánh trăng vẩy nó như nhiều thêm
Chim liệng trên núi vòi voi, đưới nắng chiều lông nó tựa dát vàng
Các quan ở phủ viện nếu muốn thưởng thức cảnh đẹp nơi ấy
Thì gió mát cảnh đẹp ấy nay vẫn còn đó.

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Lâng lâng đi giữa Tương Tư
Quế Lâm sông nước lững lờ thuyền trôi
Chưa mòn nhát kiếm tướng tài
Đàn ngu vẳng tiếng năm dây bổng trầm
Thiết lô trăng chiếu vẩy thêm
Vòi Voi nắng hắt lông chim ánh vàng
Nào trong phủ viện các quan
Ai xem cảnh đẹp sẵn sàng chờ đây
Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đinh Nho Hoàn » Quá Quế Lâm thành