27/11/2020 10:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu nhật Bắc Cố vãn vọng kỳ 2
秋日北固晚望其二

Tác giả: Cao Thiềm - 高蟾

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 26/01/2007 19:41

 

Nguyên tác

澤國路岐當面苦,
江城砧杵入心寒。
不知白髮誰醫得,
為問無情歲月看。

Phiên âm

Trạch quốc lộ kỳ đương diện khổ,
Giang Thành chẩm chử nhập tâm hàn.
Bất tri bạch phát thuỳ y đắc,
Vi vấn vô tình tuế nguyệt khan.

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Phương nam lối rẽ tình du tử
Chày dậy Giang Thành buốt tận tim
Tóc đã bạc rồi ai nhuộm thử
Ngày đi năm hết quá vô tình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Thiềm » Thu nhật Bắc Cố vãn vọng kỳ 2