21/10/2021 09:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạnh viên
杏園

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Pang De vào 07/09/2010 01:58

 

Nguyên tác

夜來微雨洗芳塵,
公子驊騮步貼勻。
莫怪杏園憔悴去,
滿城多少插花人。

Phiên âm

Dạ lai vi vũ tẩy phương trần[1],
Công tử hoa lưu[2] bộ thiếp quân.
Mạc quái hạnh viên tiều tuỵ khứ,
Mãn thành đa thiểu sáp hoa nhân.

Dịch nghĩa

Đêm qua, cơn mưa nhỏ đã tẩy sạch hoa rụng,
Công tử cùng tuấn mã đang sánh bước đều.
Đừng thấy lạ vì vườn hạnh đã tàn tạ mất đi,
(Vì) khắp thành có biết bao người cài hoa (trên đầu).

Bản dịch của Đông A

Mưa phùn tẩy sạch phấn đêm qua,
Công tử thong dong tuấn mã ra.
Đừng lạ hạnh viên tiều tuỵ bỏ,
Đầy thành khôn xiết kẻ cài hoa.
[1] Chỉ hoa rụng.
[2] Tên một con ngựa tốt trong số tám con ngựa tốt của Chu Mục Vương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Hạnh viên