18/09/2020 15:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mưa Sài Gòn

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 13/02/2015 19:21

 

Mưa Sài Gòn chợt đến, chợt đi
Những giọt ngọc long lanh treo trên lá
Sáng trong lòng những kỷ niệm xưa.

Mưa Sài Gòn chợt đi, chợt đến
Những giọt ngọc rơi rồi lại đậu
Kỷ niệm xa một thoáng nên gần.

Giọt ngọc biến đâu rồi
Kỷ niệm lại bâng khuâng...
2011

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Mưa Sài Gòn