03/02/2023 11:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mặt trời yêu thương

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 24/03/2016 16:22

 

Xin làm ánh mặt trời thắp lửa
Soi tâm trí u mê
Qua đêm dài hớt hải
Qua cuộc đời lê thê, lê thê
Xin cánh hồn bay bổng qua bốn biển nhân gian
Mắt đại bàng sáng quắc kim cương
Thấu nỗi khổ con người nát bấy
Thu vào vì sao Khuê
Lấp lánh tình vũ trụ hiện khắp năm châu
Biết yêu và độ lượng
Như ngày mai hoá bụi
Bỏ đi kiếp tạm này
Em ơi! Hơn thua gì men trò đời
Ta trò chuyện cùng hoa
Ta ca hát với mây chiều
Bàn thơ cùng gió thoảng
Và một ngày
Ta biến mất thiên thu.
2015

Nguồn: Hàn Quốc Sinh, Hàn Quốc Vũ, Co vào kí ức, NXB Thanh niên, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Mặt trời yêu thương