09/12/2022 19:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Hồ Bang Hành chi Tân Châu biếm sở kỳ 2
送胡邦衡之新州貶所其二

Tác giả: Vương Đình Khuê - 王庭珪

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/10/2018 21:47

 

Nguyên tác

大廈元非一木支,
欲將獨力柱傾危。
痴儿不了公家事,
男子要為天下奇。
當日奸諛皆膽落,
平生忠義只心知。
端能飽吃新州飯,
在處江山足護持。

Phiên âm

Đại hạ nguyên phi nhất mộc chi,
Dục tưởng độc lực trụ khuynh nguy.
Si nhi[1] bất liễu công gia sự,
Nam tử yếu vi thiên hạ kỳ.
Đương nhật gian du giai đảm lạc,
Bình sinh trung nghĩa chỉ tâm tri.
Đoan năng bão ngật[2] Tân Châu phạm,
Tại xứ giang sơn túc hộ trì.

Dịch nghĩa

Chống đỡ nhà lớn đâu chỉ một cây gỗ
Toan đem một sức mình ra chống đỡ nhà nghiêng
Thằng ngu làm hỏng việc nước
Thân nam tử cần làm việc lạ trong trời đất
Ngày đó bọn gian nịnh đều mất mật
Cả một đời trung nghĩa chỉ mỗi lòng biết
Cuối cùng có thể ăn no cơm ở Tân Châu
Núi sông nơi đó cũng đủ giữ được thân bình an.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Nhà lớn làm sao chống một cây
Ngả nghiêng toan trụ mỗi thân này
Nước nhà suy bại do thằng dốt
Thiên hạ lạ lùng tỏ mặt trai
Ngày đó nịnh gian đều mật vỡ
Đời này trung nghĩa mỗi lòng hay
Tân Châu rồi cũng cơm no bụng
Ở đó non sông cùng đủ khuây
[1] Chỉ Tần Cối.
[2] Hoàng Đình Kiên trong Bạt Tử Chiêm hoạ Đào thi (Lời bạt Tô Thức hoạ thơ của Đào Tiềm): “Bão ngật Huệ Châu phạn, Tế hoạ Uyên Minh thi” (Ăn no cơm Huệ Châu, Hoạ hay thơ Uyên Minh). Dùng “ăn no” để khen Tô Thức giữ lòng thanh thản trong khi bị lưu đầy, tuỳ cảnh ngộ mà yên. Ý ở câu này cũng dùng như thế.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Đình Khuê » Tống Hồ Bang Hành chi Tân Châu biếm sở kỳ 2