22/01/2021 07:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giếng sâu dây ngắn lỡ chừng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2016 16:58

 

Giếng sâu dây ngắn lỡ chừng,
Bởi anh bạc trước, sau đừng trách em.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Giếng sâu dây ngắn lỡ chừng