03/08/2021 17:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tái hội Đông Mẫu - Quý Mão tuế
再會東畝-癸卯歲

Tác giả: Dương Thận - 楊慎

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/06/2014 14:10

 

Nguyên tác

南來復北去,
暫會又離群。
投館日卓午,
緩程春正分。
楊園花勝雪,
雉堞粉如雲。
白首猶行役,
勞勞愧隱君。

Phiên âm

Nam lai phục bắc khứ,
Tạm hội hựu ly quần.
Đầu quán nhật trác ngọ,
Hoãn trình xuân chính phân.
Dương viên hoa thắng tuyết,
Trĩ điệp phấn như vân.
Bạch thủ do hành dịch,
Lao lao quý ẩn quân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đến nam hoặc lên bắc
Tạm gặp rồi xa bầy
Vào quán trời chính ngọ
Đường chậm xuân về đây
Vườn Dương hoa hơn tuyết
Tường thành trắng như mây
Bạc đầu còn lao dịch
Đất khách thẹn cùng ai
Đông Mẫu tức Giả Duy Hiếu 賈維孝, tự Nhược Tằng 若曾, hiệu Đông Mẫu, người Dương Lâm (phía đông Côn Minh), Vân Nam, bạn của tác giả, gặp khi đi đày xuống Vân Nam. Quý Mão tức năm Gia Tĩnh thứ 22 (1543).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Thận » Tái hội Đông Mẫu - Quý Mão tuế