22/10/2021 22:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kinh Tây Tạng
Tibetanisches Gebet

Tác giả: Karl Lubomirski

Nước: Áo
Đăng bởi hongha83 vào 02/08/2014 11:35

 

Nguyên tác

Ein Armvoll Holz
eine Handvoll Gerste
einen Kessel
heißen Wassers

Bản dịch của Quang Chiến

Một bó củi
Một vốc lúa mạch
Một cái nồi
Nước sôi
Nguồn: Ánh sáng và tro tàn (tuyển thơ), Karl  Lubomirski, NXB Văn học, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Karl Lubomirski » Kinh Tây Tạng