28/01/2023 19:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sữa mẹ và ca dao

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 08/02/2015 22:23

 

Sữa mẹ, ca dao nuôi lớn tôi
Nhiễu điều thương quý, bí bầu ơi
Bão bùng, tao loạn, bao ly tán
Một tiếng ầu ơ vẹn biển trời.
Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Sữa mẹ và ca dao