15/11/2019 13:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đời người sống mấy gang tay

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/09/2015 16:59

 

Đời người sống mấy gang tay,
Hơi đâu cặm cụi cả ngày lẫn đêm.
Khảo dị:
Đời người được mấy gang tay,
Hơi đâu cặm cụi cả ngày cả đêm.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đời người sống mấy gang tay